Sesja fotograficzna

mgr inż. Kacper Pilarczyk jest jednym z finalistów Programu Inter Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i zaprezentował projekt pt. „Sztuczny neuron – od półprzewodnikowych materiałów hybrydowych do mózgu w probówce”. Sesja fotograficzna jest organizowana dla każdego zwycięzcy. Celem jej pokazanie laureata w jego „naturalnym” środowisku pracy.
22 listopada w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie odbył się finał trzeciej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację w ramach projektu SKILLS*. Każdy z 19 finalistów konkursu miał pięć minut na zaprezentowanie swojego interdyscyplinarnego projektu badawczego.

Czy Wam ta sesja fotograficzna nie przypomina pewnego znanego serialu amerykańskiego?
Nam się wydaje że zamierzony przez nas efekt został osiągnięty 🙂