Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Profesjonalna Sesja Fotograficzna 

Klientem naszym była Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej dla której przygotowaliśmy materiał fotograficzny promujący projekt Skills. Profesjonalna sesja fotograficzna odbyła się w Lublinie w Collegium Pharmaceuticum miejscu pracy jednego z naukowców będącego równocześnie laureatem projektu Skills. Projekt jest współfinansowanego ze środków UE.

Zdjęcia promocyjne realizowaliśmy we wnętrzach wykorzystując dodatkowe lampy studyjne oraz aranżując zastaną przestrzeń. Materiał filmowy przedstawiający zmagania w ostatniej fazie pierwszej edycji konkursu Skills można zobaczyć w zakładce portfolio.

profesjonalna sesja fotograficzna