Naukowe reportaże filmowe

Program Welcome

Reportaż filmowy poświęcony profesorowi Karpińskiemu oraz jego pracy naukowej. Niezwykle ciekawa opowieść, o biotechnologicznym potencjale syntezy i szybko rosnących topolach nie tylko dla znawców tematu!. Pełen tytuł projektu „Funkcjonalna analiza genetycznych, molekularnych i kwantowych mechanizmów regulujących przyrost biomasy roślin i biotechnologie dla autolizy ściany komórkowej i produkcji wodoru”.  Miejsce ralizacji projektu Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Naukowe reportaże filmowe jest to cykl materiałów przygotowanych przez nas w ramach współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.

Reportaże filmowe  realizacja

W trakcie realizacji tego cyklu reportaży filmowych wykorzystaliśmy kamery Canon C-100, steadi-cama oraz jazdę kamerową. Ciekawym rozwiązaniem było skorzystania z naszego nowego oświetlenia ledowego firmy Akurat – zapewniającego idealny strumień światła oraz bardzo miękką jego barwę i natężenie. Osób na planie było tylko 7 niemniej zamierzony efekt został osiągnięty. Ostatnim etapem był montaż oczywiście wykorzystaliśmy w tym celu nasze stacje robocze z oprogramowaniem Sony Vegas Pro 12. Animacja była wykonana w programie Adobe After Effect. Zapraszamy do zapoznania się z naszym reportażem filmowym.