FOTOGRAFIA WNĘTRZ

Centrum Zdrowia Dziecka co roku pomaga setkom małym pacjentów z całej Polski. Tym milej było nam móc sfotografować całkiem nowy blok operacyjny i oddział intensywnej terapii, które oficjalnie zostały otwarte 24 czerwca 2015 r. Fotografia wnętrz odbywała się w nowych pomieszczeniach jej celem było pokazanie stanu zastanego.
Nowe i wyremontowane pomieszczenia to przede wszystkim OIOM i sale operacyjne, ale także pomieszczenia przygotowania personelu, pomieszczenia przygotowania pacjentów, sale chorych i korytarze. Dzięki nowemu blokowi i większej liczby sal operacyjnych, wzrośnie liczba operacji, które są wykonywane w CZD.

A wizualnie jest naprawdę ładnie i kolorowo 🙂

Fotografia wnętrz Centrum Zdrowia Dziecka