Filmy korporacyjne

Rozwój z Orange Podsumowanie

Przygotowane filmy korporacyjne powstały w wyniku zbierania/rejestracji przez nas materiałów filmowych i fotograficznych przez 18 miesięcy. Byliśmy jedyną ekipą filmowo-fotograficzną, która zajmowała się promocją oraz komunikacją Programu Rozwój z Orange. Celem programu było doskonalenie i rozwój zespołów sprzedażowych. Z prawie 5000 osób wyłaniano w pierwszej kolejności tzw. Klub 256, który skupiał 256 kierowników autoryzowanych punktów sprzedaży, a po kolejnej 6 miesięcznej rywalizacji wyłoniono Klub 56 – czyli najlepszych 56 managerów – przyszłych szefów sprzedaży :).

UWAGA !
Poniższy film korporacyjny został przygotowany do aplikacji mobilnej iphone/ipad/ smartfony stąd też jakość obrazu została celowo znacząco obniżona. Zostały także zmienione proporcje obrazu z 16:9 na 4:3. Poniższy film jest tylko „skrótem” materiału jaki został ostatecznie opublikowany.

Film korporacyjny realizacja

Materiał zarejestrowany był przez kamery w okresie 18 miesięcy. Film ten został zarejestrowany w różnych miastach Polski- niemniej największa cześć ujęć powstała w Warszawie. Z całej masy ujęć wybraliśmy te które były najciekawsze i najśmieszniejsze dla twórców programu Rozwój z Orange. Staraliśmy się pokazać jak wiele osób było zaangażowanych w tworzenie programu- oczywiście osoby te pracowały przy programie w ramach swoich codziennych obowiązków. Kolejnym etapem był montaż filmu który odbył się w naszym ulubionym programie czyli Sony Vegas Pro. Koloring to oczywiście Magic Bullet .