Bioniczny Sonar

FILM INFORMACYJNY

Łukasz Nowak to laureat programów IMPULS i INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Badania prowadzi w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Cel projektu to komercjalizacja innowacyjnego, pasywnego systemu akustycznej komunikacji podwodnej o którym to właśnie przygotowaliśmy film informacyjny produkcja. Tak naprawdę jest to dopiero pierwsza część filmu opowiadającego o projekcie Pana Łukasza. Cześć druga ma być poświęcona praktycznej demonstracji urządzenia.