Animacja HD

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Przygotowaliśmy animację HD rozpoczynającą film podsumowujący przebieg uroczystości wyłonienia grupy, 10 polskich naukowców, którzy otrzymali specjalne dofinansowanie na rozwój i prowadzenie projektów. Cała impreza odbywała się w sali głównej  Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsięwzięcie bardzo ciekawe, godne zauważenia nie tylko przez media branżowe, ale także stacje ogólnopolskie.

Animacja HD została przygotowana w programie Adobe® After Effects®.

animacja HD